Strokirk-Landströms AB

Tel: 0510-849 00
Brantabäcksgatan 12
Lidköping
info@strokirk-landstroms.se

Ladda upp

Välkommen att lämna ditt material till oss. För att hantera större zip-filer har vi valt att använda tjänsten WeTransfer, som ni når via länken nedan.


Notera att maxgräns per fil är 2 GB. Materialet skickas till prepress@strokirk-landstroms.se. Tack!

Lämna filer via WeTransfer

Ladda upp via FTP

Givetvis går det även att använda FTP-klientprogramvara.

ftp.strokirk-landstroms.se
Användar-ID: ftpguest
Lösen: guest

Miljöordlista

  FSC®
Forest Stewardship Council (FSC®), är en internationell och oberoende miljöorganisation. FSC®; uppmuntrar till ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar genom att koppla samman skogsbruk och konsumtion. Den FSC®-certifierade skogsarealen i världen uppgår idag till ca 68 miljoner hektar och finns i närmare 70 länder, bl.a. i Sverige, Polen, USA, Bolivia, Brasilien och Sydafrika.
www.fsc-sverige.org
www.fsc-paper.org

 
  PEFC
Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) är del av ett internationellt system för certifiering av skogsbruk och virkeshandel. Målet är att främja bärkraftigt skogsbruk med god balans mellan de tre aspekterna skogsproduktion, miljövård och sociala intressen. Den PEFC-certifierade skogsarealen i världen uppgår idag till ca 192 miljoner hektar.
www.pefc.se
 
  Svanen
Svanmärkningen av ett tryckeri är ett nytt koncept, tidigare var det endast själva trycksaken som kunde vara Svanenmärkt. Svanens krav på ett tryckeri omfattar hela trycksakens livscykel, från skogsbruk till återvinning av trycksaken. Svanen ställer bland annat krav på framställningen av pappret, förarbetet i tryckeriet, trycket, efterbearbetning, råvaror och källsortering.
www.svanen.nu
 
  ISO
ISO 14001 är en internationell miljöstyrningsstandard som tagits fram av ISO, International Organization for Standardization. Den ingår i ISO 14000-familjen som omfattar flera standarder på miljöområdet. Att ha ett ISO 14001-certifikat innebär att man arbetar på ett systematiskt och strukturerat sätt med miljöanpassning av verksamheten, samt att detta granskas av ett externt revisionsföretag. ISO-certifieringen kan användas till att kontrollera att ett företags miljöarbete fungerar och kontinuerligt följa upp och utvärdera miljöarbetet.
www.sis.se
 
  EU-blomman
Symbolen är EU:s miljömärkning på varor och tjänster. Kriterier finns bland annat för kontorspapper. EU-Blomman påminner i sina krav mycket om Svanen.
ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm
 
  Bra Miljöval
Bra Miljöval är Svenska Naturskyddsföreningens miljömärke. Med havet, skogen och luften i tankarna ställer Svenska Naturskyddsföreningen miljökrav för de produkter som ska få använda Bra Miljöval-märket. Symbolen får användas om varan lever upp till de krav som ställs av Svenska Naturskyddsförening. Kriterier finns bland annat för mjukpapper.
www.snf.se
 
  REPA
REPA står för "register för producentansvar" och är näringslivets lösning på producentansvaret för förpackningar av plast, metall, papper/kartong och wellpapp. REPA erbjuder alla företag tillgång till det rikstäckande återvinningssystemet av förpackningar. Genom att ansluta ditt företag till REPA uppfyller du producentansvaret både fysiskt, genom insamling och återvinning och administrativt, genom information och rapporter till kunder och myndigheter. Användaren av symbolen visar att företaget är anslutet.
www.repa.se
Offertförfrågan

Offertförfrågan

Behöver du snabba besked? Skicka din offertförfrågan till oss digitalt. Läs mer
Öppettider

Öppettider

Lidköping mån-tors 7-17, fre 7-16 Skövde mån-tors 7-17 fre 8-16 Karlstad mån-tors 7-17 fre 7-15 Läs mer

Strokirk-Landströms AB

Tel: 0510-849 00 Brantabäcksgatan 12 Lidköping info@strokirk-landstroms.se