Beroende på produkten som planeras att produceras är det stor skillnad på olika behov och olika erbjudanden. Såklart vet du hur klassiskt tryckta produkter kan erbjudas men enda sedan datorer blivit mer och mer kraftfulla så har digitala tryck blivit ett annat sätt att erbjuda produkter. Detta val inkluderar inte bara text och färgade bilder utan fotografier också.

Oavsett vad du kan göra för dina kunder, så är det väldigt viktigt att alltid veta lite basinformation om vad kunderna vill ha, vilken publik som vi försöker att nå och hur stor kretsen är. T.ex när man trycker kort, flygblad eller affischer för reklam eller för annonser. Om det är ett registrerat varumärke eller ett namn men det är du som driver det så är det oftast bäst att alltid kalkylera lite mera än det initiala mängden av kunder. Det är bra för produkten att täcka eventuella kostnader i produktion och även för framtida bruk.

Låt oss säga att du driver ett företag med böcker och serietidningar, då kanske du tänker trycka karaktärer från dina böcker eller bilder från dina serietidningar. Att använda det tankesättet, ett företag som gör kuvert kan beställa mer än bara kuvert, men även olika typer av pappersemballage, paket, kuvertetiketter. Ett företag som beställer politiska affischer, kan vi alltid erbjuda trycket på affischen, gatuvimplar, inbjudan till tal, presentationsmappar. Ett dekorationsföretag kan alltid kontakta oss om produktion av tapeter eller fondväggar. Så det är alltid en god ide att inte bara erbjuda kunden vad dom vill ha utan även erbjuda vad dom i framtiden kommer behöva.

Olika typer av produkter kommer alltid peka mot olika typer av material som behöver tryckas på. t.ex kataloger såsom telefonkataloger som är tryckt på tunna vita och gula sidor är ofta inte tryckt på papper av bra kvalitet medans tidskrifter ofta är tryckta på papper/plast av bättre kvalitet. Anledningen är kvantiteten som ska tryckas varje gång. Men ett annat område som vi tittat på är tryck på t-shirts och kläder. Det är relativt ny teknologi för oss men vi har redan många nöjda kunder att referera till. Det kan vara kläder människor har på sig men även böcker som har omslag gjort av tyg eller annat fabrikat för möbler. Dessa kan tryckas tradionellt med bläck men även lasertryck för längre hållbarhet och bättre kvalitet. Tryckmöjligheterna för många olika produkter är oändliga och vi är här för att tillgodose dina behov.